Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER)

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER)

MEMEDER 2007 yılında kurulmuş olup, meme kanseri ile ilgilenen araştırmalar yapan bilim adamları, hastalık tanısı almış kadınlar ve hasta yakınlarından oluşan sosyal, bilimsel ve kamuya yararlı bir dernektir. Amaçları, Türkiye’de meme kanserinin erken tanısı, taraması ve tedavisi için gerekli olan projeleri üretmek, toplumu meme sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgilendirmek, meme kanserli hastalara sosyal, bilimsel ve psikolojik yönden destek olmak, bu amaçla sosyal, bilimsel içerikli toplantılar, konferanslar düzenlemek olarak sıralanabilir.

Türkiye’de meme kanseri tanısı konulan kadın sayısı yılda 25 binden fazla

Bugün dünyada meme kanseri sıklığı, akciğer kanserini geçerek birinci sıraya yerleşmiştir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser olup, tüm kadın kanserlerinin yüzde 25’ini oluşturmaktadır. Her 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Meme kanseri sıklığı 50 yaşından sonra artmaktadır. Ülkemizde nüfusun genç olması mamografi ile taramanın 40 yaşında başlamasını sağlamıştır. Ayrıca çekilen mamografi sayısının artması ve mamografik taramanın ücretsiz olması, kadınların yaşam tarzının giderek değişmesi (geç doğum yapmak, giderek artan hareketsizlik, obezite, emzirme süresinin kısalması vs.),

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Türkiye’de ise yılda meme kanseri tanısı konulan kadın sayısı 25 binden fazladır.

Meme kanseri erken tanı konulabilen ve tedavisi olan bir hastalıktır

Memeler vücudun dışında olduğundan, memedeki bir kitle bireyin kendisi ve/veya doktor tarafından muayene sonucu fark edilebilmektedir. Ayrıca, erken tanı için kanıtlanmış bir tarama yöntemi olan mamografinin de yardımı ile meme kanseri “erken tanı konulabilme şansına sahip” ve “tedavisi olan” bir hastalıktır.

Meme kanserinde önemli bir tarama yöntemi olan ve kadınların 20 yaşından itibaren ayda bir defa yapmalarını önerdiğimiz kendi kendine muayene sırasında en önemli bulgu, memede ya da koltuk altında, dışarıdan elle de hissedebileceğiniz genel olarak ağrısız, sınırları düzensiz kitlelerdir. Yine meme başı ya da meme cildinde çekinti ya da çökmeler görülebilir. Çok nadir olarak meme başında kabuklanma ya da kendiliğinden olan akıntılar da olabilir. İlerlemiş vakalarda memede yaralar bile ortaya çıkabilmektedir. Yapılan tüm teşhis çalışmalarının amacı, memede henüz bir kitle fark etmeden düzenli mamografik taramalar ile kanserin fark edilmesidir. Ülkemizde Mamografi ile tarama 40 yaşında başlamakta ve ücretsiz olarak 2 yılda bir yapılmaktadır. Meme Sağlığı Derneği’nin (MEMEDER) yapmış olduğu “Bahçeşehir Mamografik Tarama Projesi” meme kanseri tarama yaşının 50 yaştan 40 yaşa indirilmesine katkı sağlamıştır. Düzenli mamografik tarama sayesinde hem sağlıklı yaşam hem de memenin korunması mümkün olmaktadır.

Kadın olmak meme kanseri için en önemli risk faktörüdür. Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 75’i sporadik dediğimiz, ailesinde meme kanseri olmayan ve hastalıklı gen taşımayan kadınlarda ortaya çıkmaktadır. 

Pembe Festival

1992 yılından itibaren tüm dünyada Ekim ayı ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilmektedir. Farkındalık etkinlikleri ile amaç kadınların meme kanserine dikkatini çekmek, bilgilerini artırmak ve MEMEDER gibi kamuya yararlı dernek ve sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamaktır. Bu doğrultuda MEMEDER kurulduğu 2007 yılından itibaren Ekim ayında farkındalık ve bilinçlendirme toplantıları ve Pembe Festivaller düzenlemektedir. Covid 19 pandemisi nedeniyle son iki yıldır yüz yüze yapamadığımız ancak internet aracılığı ile yapabildiğimiz festival ve etkinliklerimizi bu yıl 8 Ekim Cumartesi günü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştireceğiz. Pembe Festival’de kadınlarımıza meme kanseriyle mücadelede yalnız olmadıklarını hatırlatmayı ve yaşamlarının bu yeni döneminde hayata daha umutla bakabilmeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz. Pembe Festival katılımcılarımızın sadece bilgi alacakları değil aynı zamanda sosyal aktiviteler sayesinde duygu alışverişi de yapabilecekleri pozitif ve enerji dolu bir gün olacak. Bu festival sırasında tüm dostlarımızla bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Pembe festivalde birlikte olmak dileği ile…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial