Pilili bluz

Pilili bluz

pilili-bluz5

BİÇKİ, BEDEN 34 – 38
1. Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte olsun. Patronları biçki planına bakarak çift kat kumaşın üstüne iğneleyin, patron kenarlarını izleyerek kumaşa sabunla dikiş ve baskı payı çizin: Etek ucu ve kol baskısı 2 cm, ön parça kenarları paysız, öteki kenarlar 1.5 cm. Biçin. 40-44 beden için de patronları yerleştirin, paylı biçin.

TELA
2. Telayı yarısından katlayın, yapışkanlı tarafı içte. 5 ve 6 numaralı patronları üstüne iğneleyin, 1.5 cm dikiş payı verin ve biçin. Telayı ait olduğu parçalara ütüleyin, ütü ipek ayarında ve süresi 8 saniye.

İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI
3. Telalı parçaları tekrar ikiye katlayın, yüzü yüzünde, iğneleyin. Patronları üstüne koyun, iğneleyin. Dikiş çizgilerini ve iplik yolu dışında diğer çizgileri kumaşa aktarın, kopya kâğıdı ve rulosuyla. Ön orta, çakışma, kat yeri ve pili çizgilerini teyel dikişiyle kumaşın yüzünden belirtin.

pilili-bluz6

ÖN KENAR ÜTÜSÜ
4. Ön parçaların ön kenarlarını kat çizgisinden içe katlayın, teyelleyin ve ütüleyin. Sonra çift kat pervazı pervaz kat çizgisinden katlayın. Ütüleyin. Pervazı henüz teyellemeyin!

PİLİLİ
5. Ön parçalardaki iki küçük piliyi kumaşın yüzünden ok yönünde katlayın, teyelleyin, ön pervazı araya almayın. Büyük piliyi ok yönüne katlayın, teyelleyin. Pervazı araya almayın. Yan ön parça kenarlarını pili katından kumaşın içine katlayın, pili katını 5 cm ütüleyin, açın. Arka parçadaki piliyi ok yönüne katlayın ve teyelleyin.

YAN DİKİŞLER VE ALT KOL DİKİŞLERİ
6. Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin. Ön kolları arka kolların üstüne koyun, alt kol dikişlerini iğneleyin. Dikin. Baskı çizgisi işaretinden itibaren yukarıya doğru eğik dikiş çekin. Dikiş payını 1 cm ende kesin, pay katlarına birlikte sürfile yapın. Yan dikişi öne, kol dikişlerini arkaya ütüleyin.

Burda Dergisi 2013/09 Eylül

Pages: 1 2 3
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial