Bluz

Bluz

bluz-4

7. PERVAZI DİKİN
Pervazı yüzü yüzünde bluzun üstüne koyun, omuz dikişleri üst üste olsun. Açıklık işaretlerini ve yaka açıklığı çizgilerini üst üste iğneleyin, dikin. Açıklık işaretinin 3 mm yanından etrafına dikiş çekin, alt ucuna 2-3 yatay dikiş çekin, payı kesin, yuvarlak yerlerde ve ön yaka açıklığı köşesinde payı çıtlatın. Arka parça ve pervazı dikiş çizgilerinin arasından ve köşelerden kesin.

8. AÇIKLIK VE YAKAYI TAMAMLAYIN
Yaka açıklığında pervazı yukarı kaldırın, dikişin yanından paya dikin. Pervazı içe döndürün. Kenarları ütüleyin. Pervazı iç kenarından roba dikişlerinin üstüne dikin. Sol arka parça yarısında yaka açıklığı kenarına içten iplik ilik dikin, düğme boyuna göre. Düğmeyi sağ açıklık kenarına dikin.

9. KOLLAR
Kolları yüzü yüzünde ön ve arka parçaya iğneleyin (dikiş 5). Ön parça ve koldaki yatay çizgi 4 ile kol ve roba omuz işaretleri üst üste gelsin. Dikin, dikişin başında ve sonunda dikiş çizgisi işaretine kadar. Ön ve arka parça dikiş payını dikişin ucundan (ok) kesin. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.

bluz-5

10. ÖN VE ARKA EK DİKİŞLER Bir yan parça kenarını yüzü yüzünde ön parçanın ek dikiş kenarına iğneleyin. Ek dikişleri baskı kenarından yatay çizgiye kadar kapatın, yatay çizgide sadece dikiş çizgisi işaretine kadar. Dikiş ucunu geri dikişle sağlamlaştırın. Arka ek dikişleri aynı şekilde dikin.

11. ALT KOL DİKİŞLERİ
Kol dikiş kenarlarını yatay çizgiden itibaren yüzü yüzünde yan parçanın üstüne iğneleyin (dikiş 6 ve 7), dikiş çizgisi işaretleri üst üste gelsin. Alt kol dikişlerini yatay çizgiden itibaren kapatın, kol ek dikiş payını araya almadan. Dikiş başını makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Ek dikişlerin ve alt kol dikişlerinin payına birlikte sürfile yapın, bu sırada kol takma dikişi payını kola yatırın. Payları yan parçalara ütüleyin.

12. BASKILAR
Etek ucu ve kolların baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin. Baskı paylarını dikin>: Kollarda kat kenarına 9.5 cm mesafeden, etek ucunda kat kenarına 3.5 cm mesafeden. Kıvrık alt kol kenarları için kolların alt kenarını 2 kere 3 cm ende dışa katlayın, kat kenarını hafif ütüleyin. Kol kapaklarını el dikişiyle kol dikişlerine tutturun.

 

Burda Dergisi 2016/02 Şubat

Sayfalar: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial